بایگانی برچسب: s

تجربیات مقدس مدیران موفق

برای شکوفا کردن «تجربیات مقدس» در کوران رقابت سیاسی راه‌های زیادی وجود دارد.

فرض کنید می‌خواهید علیه کسی که شما را شکست داده و ضرر سنگینی به‌تان وارد کرده عقده گشایی کنید، به خصوص که «به دلایلی» فرصت مقابله مستقیم با او را ندارید و می‌خواهید در مسابقه‌ای که شما فقط تماشاچی‌اش هستید به حد ‌‌نهایت ضایع و تخریب شود.

یک راه این است که عده‌ای از اطرافیانتان را جمع کنید، تا مثلا حرفهایی «خصوصی» بزنید. همان اولش می‌گویید که این حرف‌ها را ضبط نکنید‌ها! تعمدا تأکید می‌کنید که جایی هم نقل نشود. بعد هر چه از دهنتان در می‌آید می‌گویید. به کثیف‌ترین شیوه ممکن مخالفتان و اطرافیانش را لجن مال می‌کنید، و حتی وارد حیطه خصوصی زندگیشان هم می‌شوید.

دق دلی‌هایتان را که حسابی خالی کردید می‌توانید به طور اتفاقی آن حرف‌ها را در اینترنت هم منتشر ‌کنید، با اینکه اصلا قرار نبوده آن حرف‌ها ضبط بشود، و حتی تذکر هم داده‌اید که جایی نقل نشودها‌!

می‌توانید پیش خودتان گمان کنید که خیلی هم باهوش هستید، در عرصه‌های مختلفی هم می‌توانید «موفق» باشید، و این موضوع را اتفاقا ثابت هم کرده‌اید، و می‌پندارید که اصلا مشکل اساسی مدیریت کشور همین است که از تجربیات مقدس امثال شما استفاده نمی‌کنند.